A l’arxiu adjunt, trobareu l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca. Aprovada al ple de l’ajuntament del dia 29 de juny de 2017 i publicada al BOIB núm. 102 de 19 d’agost de 2017.

Preus EMMAT BOIB