Aquí trobareu l’equip humà que fa possible l’EMMiD Antoni Torrandell. Una finestra a la música i la dansa per a tothom. La nostra escola ofereix actualment estudis musicals i de dansa des dels 4 anys, Ensenyaments Elementals de música, Ensenyaments Professionals de música, estudis de Música Tradicional i estudis no reglats per a tothom que vulgui aprendre música al seu ritme.

L’EMMiD Antoni Torrandell, és una escola de música i dansa reconeguda per a impartir estudis oficials d’ensenyaments elementals de música en el Grau elemental, pel Decret 37/1999, de 9 d’abril que regula les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Decret 23/2011, pels quals s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig i Llei Orgànica 08/2013, de 09 de desembre.