A l’arxiu adjunt, trobareu l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei del Conservatori Municipal d’Inca i  l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca. Aprovada al Ple de l’Ajuntament del dia 17 d’octubre de 2019 i publicada al BOIB núm. 44 de 01 d’abril de 2021.

Ordenança BOIB núm. 44 data 01 d’abril de 2021