En aquest apartat trobareu tota normativa pròpia del centre.

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA (19 DE JULIOL DE 2021)

Aquí podeu descarregar el document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments elementals de música.

 PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PART 1 (19 DE JULIOL DE 2021)

Aquí podeu descarregar la part 1 del document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments professionals de música. (Heu de descarregar ambdós documents, que estan dividits per motius d’espai)

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFSSIONALS PART 2  (19 DE JULIOL DE 2021)

Aquí podeu descarregar la part 2 del document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments professionals de música. (Heu de descarregar ambdós documents, que estan dividits per motius d’espai)