En aquest apartat trobareu tota normativa pròpia del centre.

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA (Revisades ABRIL DE 2023)

Aquí podeu descarregar el document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments elementals de música.

 PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PART 1 (Revisades ABRIL DE 2023)

Aquí podeu descarregar la part 1 del document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments professionals de música. (Heu de descarregar ambdós documents, que estan dividits per motius d’espai)

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFSSIONALS PART 2  (Revisades ABRIL DE 2023)

Aquí podeu descarregar la part 2 del document amb el conjunt de normes, criteris i proves per a accedir als ensenyaments professionals de música. (Heu de descarregar ambdós documents, que estan dividits per motius d’espai)

PGA (APROVADA CURS 21 22)
Programació Ll. Musical
Programació Piano
Programació Trompeta
Programació Oboé
 Programació Flauta
 Programación Clarinet E Elemental
Programació Clarinet E Professionals 
Programació Guitarra E.Professionals
 Programació Saxòfon, E Elementals
 Programació Saxòfon E Professionals
 Programació Violí-Viola
 Programació Violoncel
  Programació Piano Complementari
Programació Història 4rt 
 Programació Història 5è
 Programació Història 6è
 Programació Harmonia 3er
 Programació Harmonia 4rt
 Programació Anàlisi 5è
 Programació Anàlisi 6è
 Programació Música de Càmara
 Programació Orquestra