IMG_405768849970413

D’origen cordobés, comença a aprendre música a la edat de 5 anys, i posteriorment accedeix al Conservatorio Profesional de Córdoba “Músico Ziryab”. Ha mostrat des de nin el seu talent interpretatiu participant a diferents concursos per tota la geografia espanyola i francesa amb diferents premis com ara: Concurso Internacional de Saxofón en Gap, Concurso de Música de Cámara “Higini Anglès” i Concurs Juventuts Musicals de Sóller, amb el primer premi.

Durant la seva formació musical, ha rebut classes de reconeguts saxofonistes i compositors, entre els quals destaquen als darrers anys: Jean-Marie Londeix, Marie-Bernadette Charrier, Carl-Emmanuel Fisbach, Marcus Weiss, Nikita Zimin, Hans de Jong, Phil Pierick, José Antonio Antón Suay, François Rossé, Christian Lauba, Alberto Posadas, Pedro Rafael García i Félix Ibarrondo entre d’altres.

Finalitzà els seus estudis superiors de saxòfon al Conservatori Superior de les Illes Balears, sota la tutela dels prestigiosos saxofonistes Rodrigo Vila i David Brutti. Mostra maduresa i experiència ja que des de jove, compaginà els seus estudis amb la docència a escoles de música.