Director: Marcel·lí Minaya

Cap d’estudis: Pilar González

Secretària Acadèmica: Eva Reina

Cap de Departament de Corda: Silvio García

Cap de Departament de Ll. Musical, Cor i Orquestra: Damià Muñoz

Cap de Departament de Piano, Vent i Percussió: Eva Reina

Servei d’administració: Àlex Luis

Servei de Consergeria: Ángela Risco, Marga Figuerola, Araceli Mateu