• L´ADMISSIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTA LLISTA QUE OPTEN A UNA PLAÇA DE GRAU ELEMENTAL O GRAU PROFESSIONAL QUEDA SUPEDITADA AL RESULTAT DE LES DIFERENTS PROVES D´ACCÉS QUE ES REALITZARAN DEL 19 AL 23 DE SETEMBRE I LES VACANTS DE LES ESPECIALITATS DETERMINADES PEL TOTAL D’HORES QUE COMPRENEN L’OFERTA DEL CENTRE SENSE QUE EN CAP CAS ES PUGUI SUPERAR AQUEST TOTAL D’HORES.

  • ELS ASPIRANTS QUE SUPERIN LA PROVA I NO OBTENGUIN PLAÇA PER SER MENOR EL NÚMERO DE VACANTS, FORMARAN PART D’UN LLISTAT PER SI ES PRODUEIX QUALCUNA VACANT UNA VEGADA FINALITZAT EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

  • EL CONTINGUT DE LES PROVES D´ACCÉS AL GRAU ELEMENTAL I PROFESSIONAL ES TROBA PUBLICAT A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE (HTTP://EMMAT.INCACIUTAT.COM)

  • EL PROCÉS DE MATRÍCULA DELS NOUS ALUMNES DE GRAU ELEMENTAL I PROFESSIONAL, QUE OBTENGUIN UNA PLAÇA, ES DURÀ A TERME UNA VEGADA REALITZADA LES PROVES D´ACCÉS.

  • LA RESTA D´ALUMNES REALITZARÀ EL PROCÉS DE MATRÍCULA DURANT EL MES DE SETEMBRE.

  • EL PERÍODE D’ALEGACIONS I SUBSANACIONS D’ERRADES ÉS DEL 05 AL 09 DE SETEMBRE), ALS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE.

    LLISTES NOUS ALUMNES 2022 2023

LLISTES NOUS ALUMNES 2022 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *