LLISTES PROVISIONALS

  • L´ADMISSIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTA LLISTA QUE OPTEN A UNA PLAÇA DE GRAU ELEMENTAL O GRAU PROFESSIONAL QUEDA SUPEDITADA AL RESULTAT DE LES DIFERENTS PROVES D´ACCÉS QUE ES DURAN A TERME DEL 20 AL 24 DE SETEMBRE I LES VACANTS DE LES ESPECIALITATS DETERMINADES PEL TOTAL D’HORES QUE COMPRENEN L’OFERTA DEL CENTRE SENSE QUE EN CAP CAS ES PUGUI SUPERAR AQUEST TOTAL D’HORES.
  • ELS ASPIRANTS QUE SUPERIN LA PROVA I NO OBTENGUIN PLAÇA PER SER MENOR EL NÚMERO DE VACANTS, FORMARAN PART D’UN LLISTAT PER SI ES PRODUEIX QUALCUNA VACANT UNA VEGADA FINALITZAT EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ.
  • EL CONTINGUT DE LES PROVES D´ACCÉS AL GRAU ELEMENTAL I PROFESSIONAL ES PUBLICARÀ A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE (HTTP://EMMAT.INCACIUTAT.COM) ABANS DEL DIA 19 DE JULIOL.
  • EL PROCÉS DE MATRÍCULA DELS NOUS ALUMNES DE GRAU ELEMENTAL I PROFESSIONAL, QUE OBTENGUIN UNA PLAÇA, ES DURÀ A TERME UNA VEGADA REALITZADA LES PROVES D´ACCÉS.
  • LA RESTA D´ALUMNES REALITZARÀ EL PROCÉS DE MATRÍCULA DURANT EL MES DE SETEMBRE.
  • EL PERÍODE D’ALEGACIONS I SUBSANACIONS D’ERRADES ÉS DE 10 DIES (DEL 14 AL 23 DE JULIOL), ALS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE.
LLISTAT PROVISIONAL NOUS ALUMNES 2021 – 2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *