• L´ADMISSIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTA LLISTA QUE OPTEN A UNA PLAÇA D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS O ENSENYAMENTS PROFESSIONALS QUEDA SUPEDITADA AL RESULTAT DE LES DIFERENTS PROVES D´ACCÉS QUE ES REALITZARAN DEL 26 AL 28 DE JUNY I DEL 18 AL 22  DE SETEMBRE I LES VACANTS DE LES ESPECIALITATS DETERMINADES PEL TOTAL D’HORES QUE COMPRENEN L’OFERTA DEL CENTRE SENSE QUE EN CAP CAS ES PUGUI SUPERAR AQUEST TOTAL D’HORES.

  • ELS ASPIRANTS QUE SUPERIN LA PROVA I NO OBTENGUIN PLAÇA PER SER MENOR EL NÚMERO DE VACANTS, FORMARAN PART D’UN LLISTAT PER SI ES PRODUEIX QUALCUNA VACANT UNA VEGADA FINALITZAT EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

  • EL CONTINGUT DE LES PROVES D´ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS ES TROBA PUBLICAT A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE (HTTP://EMMAT.INCACIUTAT.COM)

  • EL PROCÉS DE MATRÍCULA DELS NOUS ALUMNES D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS, QUE OBTENGUIN UNA PLAÇA, ES DURÀ A TERME UNA VEGADA REALITZADA LES PROVES D´ACCÉS.

  • LA RESTA D´ALUMNES REALITZARÀ EL PROCÉS DE MATRÍCULA DURANT EL MES DE JULIOL.

  • EL PERÍODE D’ALEGACIONS I SUBSANACIONS D’ERRADES ÉS DEL 05 AL 09 DE JUNY, ALS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE.

    LLISTAT COMPLET 2023 2024

LLISTES ASPIRANTS ALUMNES 23 24

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *